Anafilaksi Nedir

Anafilaksi Nedir

Anafilaksi için günümüzde kabul edilen “şiddetli, yaşamı tehdit edebilen sistemik allerjik bir reaksiyon” tanımı çocukluk yaş grubunda da geçerlidir.
 
Anafilaksinin çocukluk yaş grubundaki sıklığı tanı kriterlerinin çeşitliği nedeniyle tam olarak bilinmemektedir.
 
İstanbul’da devlet hastanelerine başvuran ve anafilaksi tanısı alan olguların
 
%12,7’ sinin 10 yaşın altında olduğu saptanmıştır. Görülme sıklığı %0,05 -2,0 

Nedenleri 
 
Çocuklarda anafilaksinin en önemli tetikleyicisi besinlerdir. %50’sinden sorumludur.
Özellikle en sık süt ve süt ürünleri, yumurta, kabuklu yağlı kuru yemişler ve balık 
İlaçlar, özellikle beta-laktam grubu antibiyotikler, kas gevşeticiler, kan ürünleri, lateks nadiren de olsa rutin çocukluk aşıları, alerji aşıları tedavisi görenler ve arı sokmaları da nedenler arasındadır.
 
ÖNLEMLER 
 
Bilinen ilaç ve besin alerjilerinin hastane kayıtlarında ve hasta dosyalarında açık bir şekilde belirtilmesi şarttır.
Mümkünse çocukların yanlarında (bileklik gibi) duyarlı oldukları besin veya ilaçları belirten bir açıklama taşımaları uygun olur.
Okulda öğretmenlerin ve sınıf arkadaşlarının da sorumlu ajanlar yönünden uyarılmaları gerekir.
Anafilakside önemli bir korunma yöntemi de hastane dışında oluşabilecek anafilaktik reaksiyonlara zamanında ve sağlık personeli olmayan kişilerin de kendilerinin uygulayabileceği adrenalinle müdahale edilmesidir.
Ebeveynlerinin, diğer yakınlarının ve öğretmenlerinin bu adrenalin enjektörleri kullanma konusunda eğitilmeleri yaşamsal önem taşır.
 
TEDAVİ

Anafilaksi, hemen tedavisi gereken acil bir durumdur. 
 
 Tedavide verilmesi gereken ilk ilaç adrenalindir(epinefrin). Uyluğun ön-yan tarafına (vastus lateralis kası) intramüsküler(İM) yolla verilmesi gerekir.
 
İZLEM
 
Anafilaksi geçiren çocukların semptomlar yatıştıktan sonra hastane ortamında en az 24 saat daha tutulması gerekir. Özellikle besinlere bağlı reaksiyonların uzun sürebileceği ve tekrarlayabileceği unutulmamalıdır.