Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
  • 0 Yorum
  • 2019-07-01
  •  

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının belirlenmesi, Ana Bilim Dalının alt birimleri arasındaki koordinasyonun sağlanması ile eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, (haftalık rutin toplantıların ve ayda bir veya iki defa bilimsel toplantı ve panellerin düzenlenmesi, ayda bir Akademik Kurulda eğitimle ilgili yeni kararların alınması), Araştırma görevlileri ve akademik personelin atamaları, yurt dışından gelen öğrencilere staj imkânı tanınması, Katkı Pediatri Dergisi’nin yayımlanması ve 3 yılda bir bu kuruma hizmet vermiş veya bu kurumdan uzmanlık almış hekimlerin katıldığı “Pediatri Alumni” toplantısının düzenlenmesi gibi konuları içeren faaliyetleri yürütmektedir.