Katılma Nöbeti
  • 0 Yorum
  • 2018-09-19
  •  

Katılma Nöbeti

Sinir sisteminin henüz gelişmesini tamamlamamasına bağlı olarak görülen bir nefes tutma eylemidir. Genellikle korku, kızgınlık, düşme, çarpma, iğne uygulama gibi uyaranlar sonrasında aşırı ağlama sonucu ortaya çıkar. Çocuklarda %5 oranında gözlenir. Yenidoğan döneminde nadirdir. En sık 6 ay-6 yaş arasında görülür (Erken çocukluk çağının yaygın bir problemi olup sağlıklı çocuklarda %27’ye varan sıklıkta görülebildiği bildirilmiştir). %25 oranında ailede de katılma nöbeti öyküsü vardır. Katılma nöbetleri uykuda olmamaktadır. Nöbet sırasında geçici bilinç kaybı gelişebilir. Çocuklar ataklar arasında sağlıklıdır. Katılma nöbetinde beyin hasarı gelişmemektedir. Nöbetler günde birkaç kez olabildiği gibi bazen de haftalarca görülmeyebilir. Ağlama sonrası sessizlik ve renk değişikliği oluşur. Renk değişikliğine göre siyanotik, soluk ve karışık tip olarak sınıflandırılır.

Mekanizması tam olarak açıklanamamıştır. Sinir sisteminde fonksiyon bozukluğuna bağlı olabileceği, demir eksikliği anemisi ile de ilişkisi olduğu düşünülmektedir. İyi huylu olmasına rağmen aileyi endişelendiren ve başka hastalıklardan ayırıcı tanı gerektiren bir durumdur.

            Nöbet hakkında doğru ve ayrıntılı öykü ve hastanın atağının gözlenmesi tanı için çok önemlidir. Şüpheli durumlarda hastaların kardiyolojik ve nörolojik açıdan değerlendirilmesi gereklidir.

Teşhis

Hastanın öyküsü ve muayene bulguları teşhis için yeterlidir. Ancak bazı hastalıklar ile ayırımı yapılır. Epileptik kasılmalar (sara nöbetleri), apne (süreli nefes durması), gastroözefageal reflü (mideden yemek borusuna kaçış), kalp hastalığı ve kansızlık varlığı değerlendirilir.  Nöbet öncesinde ağlamayı gerektiren bir uyaranın her zaman olması, uykuda görülmemesi ile sara (epilepsi) nöbetlerinden ayrılır.

Tedavi

Özel bir ilaç uygulaması yoktur. Sıklıkla 4 yaşa kadar kendiliğinden geçer. Ancak 7-8 yaşa kadar da sürebilir. Atak sırasında çocuklar yan yatırılır, kucakta dik pozisyonda tutulmaz. Kansızlık varsa tedavi edilir.