Dr. Levent Altunay Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
  • 0 Yorum
  • 2019-11-12
  •  

Meningokok Menenjiti Ve Meningokok Aşıları

Meningokok enfeksiyonları (Neisseria meningitidis) dünya genelinde ölüm ve (sekel)sakat bırakma oranı yüksek hastalıklardır. Hastalık hızlı ve agresif seyretmektedir.  Yılda 1,2 milyon meningokok enfeksiyonu gözlenmekte ve bu vakaların 135.000 kadarı yaşamını kaybetmektedir. Meningokok bakterisi çocuklarda menenjit (beyin zarı enfeksiyonu) ve meningokoksemiye (neisseria meningitidis bakterisinin kana karışması) neden olur. Meningokok enfeksiyonları güçlü antibiyotik olmadığı dönemlerde %70 ölümle sonuçlanır, sağ kalanlarda ise işitme kaybı, hidrosefali (kafa içinin su toplaması), uzuv kaybı, havale geçirme, felç ve zekâ geriliğine neden olur.

Risk grubu; 1 yaş altı bebeklik, adolesan ve 65 yaş üstü yaşlılık dönemidir. Etken, damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaşmakta ve geç kış ile erken ilkbahar aylarında sıklığı artmaktadır. N. Menengitidisin insanlarda en sık hastalık yapan serotipleri A, B, C, Y, X ve W-135’tir. 2005-2012 yılları arasında ülkemizdeki en sık W-135 (%38,1) ve B (%26) belirlenmiştir.

Ateş ve hemorajik deri döküntüleri önemlidir. Bu lezyonlar tüm vücutta görülebilir, özellikle bacaklarda ve kollarda yoğundur.

Tanı: Meningokok infeksiyonlarının tanısında klinik çok önemlidir. Ateş ve peteşi ile başvuran her hastada ön planda meningokok infeksiyonları düşünülmelidir. Kesin tanı için kan kültürü ve beyin omurilik sıvısı alınıp, kültür (BOS KÜLTÜRÜ) yapılmalıdır.

Meningokok infeksiyonlarının tedavisi süresi 5-7 gün olmalıdır. Antibiyotik tedavisi öncesi meningokok infeksiyonları %70-90 ölümcül seyrederken, bu oran tedavi ile % 10’a gerilemiştir. Meningokok infeksiyonlarının erken tedavisi ciddi kalıcı hasar gelişimini önlemektedir. Hastalar yoğun bakımda izlenmeli, şok, beyin ödemi gibi komplikasyonlar zamanında saptanıp tedavi edilmelidir.

Kontrol önlemleri (kemoprofilaksi): Yakın temas ile, hastanın ev halkı, okul veya yuva arkadaşları ve ağız salgıları ile doğrudan temas edenler (öpüşme) kastedilmektedir. Hastane personeli ise özel risk altında değildir. Burada tek istisna ağızdan ağza solunum yapanlar veya herhangi bir şekilde hastanın sekresyonlarına maruz kalanlardır. Normal hasta bakımı sorun yaratmaz. Kemoprofilaksi(bulaştan koruyucu ilaç tedavisi), mümkün olan en kısa sürede başlatılmalıdır. İlk 24 saat içinde profilaksi verilmelidir.

MENİNGOKOK AŞILARI

Türkiye, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) verilerine göre orta riskli grupta yer almaktadır ve aşının uygulanması önerilmektedir.

 

Meningokok B serotipine karşı- Bexsero

A, C, W-135, Y serotiplerine karşı- Menectra, Menveo veya Nimenrix

Birden fazla farklı aşının uygulanması gereken kişilere bu aşıların aynı gün uygulanabilir olması hasta uyumu ve immün yanıtın sağlanabilmesi açısından önemlidir.

***Tüm aşılar için kural ya aynı gün yapılmalı ya da arada 4 hafta olmalı (en az 21 gün)***

***Son olarak hayatı tehdit eden ve kısa süre içinde ölümle sonuçlanabilen meningokok enfeksiyonlarından aşı olarak korunabiliriz. Lütfen ihmal etmeyelim. Çocuklarımızın sağlığı için…