Ateşli Havale

Febril Konvulziyon

Beyin hücrelerinin anormal aktivitesi nedeniyle vücuttaki istemsiz kasılmalara havale (nöbet) denir. Bu durum ateşle beraber olursa buna ATEŞLİ HAVALE denir. 3 ay – 6 yaş arasındaki çocukların % 5‘inde görülür. Bunların yarısında bir kereden sonra havale görülmez, tekrarlamaz.  Ateşli havaleye ailevi yatkınlık söz konusudur.

Tipik bir havale sırasında çocuk bilincini (şuurunu) kaybeder, kol ve bacakları kasılır. Birkaç saniye sonra, kol ve bacaklarla yüzde ritmik kasılmalar olmaya başlar. Bir süre sonra da bütün belirtiler kaybolur ve çocuk yarım saat kadar süren uykuya dalabilir. Ateşin yüksekliği ile havale geçirme arasında her zaman bir ilişki yoktur. Ateşli havale çoğu kez kısa sürdüğünden beyin hasarına ve gelişim geriliğine neden olmaz. 
 
On beş dakikadan kısa süren, gün içinde yinelemeyen havale için “basit ateşli havale” denir. Basit ateşli havaleler iyi huyludur ve iz bırakmadan geçer. Epilepsiye (sara nöbetleri) dönüşme riski çok azdır (%2), genellikle ilaç tedavisi gerekmez. Ateşli havale, enfeksiyonların ilk günlerinde ortaya çıkar. Basit ateşli nöbetlerde, EEG ve beyin tomografisi veya EMAR (MR) çekilmesine gerek yoktur.

Bir kere ateşli nöbet geçiren çocukta %25-50 oranında nöbetin tekrarlama riski vardır. Küçük yaşta başlayan nöbetlerde tekrar riski daha yüksektir. Ailede nöbet geçiren kişi varsa tekrar riski %50 artar. Ateşli havale uzun sürerse (15 dk'dan fazla) beyin hasarı ve epilepsi riski artar.