Beta Mikrobu

Beta Mikrobu

BETA MİKROBU (KRİPTİK TONSİLLİT)

Streptokoklar; en sık A grubu beta hemolitik streptokok denilen bakteri sorumludur (AGBHS—BETA MİKROBU)

Risk grubu

• 5-15 yaş çocuklar

• Yuva, kreş, okul, kışla gibi kalabalık yaşam

• Kalabalık ve sosyoekonomik dengesi düşük toplumlar

• Varicella enfeksiyonu (su çiçeği) sırasında veya hemen sonrasında

• Diabetes mellitus (şeker hastalığı) olanlar

• Kronik kalp hastalığı olanlar

• Kronik akciğer hastalığı olanlar BETA MİKROBU İÇİN DAHA RİSKLİDİR.


AGBHS (BETA MİKROBU) enfeksiyonları her yaşta görülebilmesine karşın en sık 5-15 yaşta görülür; okula başlandığı ilk 5 yılda en yüksektir, 3 yaş altında farenjit ve akut romatizmal ateş (ARA) görülmez. Cinsiyet ayrımı yoktur. Enfekte insandan insana geçer. Yiyecekle, suyla (insan kontaminasyonu), kontamine toz, elbise, battaniye ve diğer eşyalarla da geçer.

** Kış ve sonbaharda DAHA SIK

BETA MİKROBU ani boğaz ağrısı, ateş, baş ağrısı, yutma güçlüğü, karın ağrısı, bulantı, kusma, boyun lenf bezlerinde şişme gibi bulgular ile karakterizedir. Tanı klinik ve boğaz kültürü ile konur.

BETA MİKROBU enfeksiyonlarında ilk seçilecek ilaç, allerji yoksa penisilindir.

Özellikle 5-15 yaş arası çocuklarda penisilin ile tedavi edilmediği zaman akut romatizmal ateş (kalp- eklem romatizması) gibi komplikasyonlara neden olabilir.