Bronşiolit

Akut bronşiolit

Akut bronşiolit, özellikle iki yaş altı çocuklarda küçük hava yollarının daralması sonucu ortaya çıkan alt solunum yollarının en sık görülen hastalığıdır. Mevsimlere göre özellikle kış aylarında ve ilkbahar başlarında pik yapar. Akut bronşiolite sıklıkla viral enfeksiyonlar neden olur.

Hastalığın ilk belirtileri; hapşırma ve burun akıntısı ile başlar sonrasında öksürük ortaya çıkar. Öksürük ile beraber olan hışıltı(hırıltı) en belirgin bulgudur.

Akut bronşiyolit ile en çok karışan astımdır. Tekrarlayan hışıltı, öncesinde viral enfeksiyon bulgularının olmaması, ailede atopi ya da astım öyküsünün bulunması astım tanısını kuvvetle destekler. Üçten fazla bronşiyolit atağı geçiren çocuklarda, özellikle ailede atopi öyküsü de varsa, astım yönünden değerlendirme yapılmalıdır.

Tedavi: Akut bronşiyolit tedavisi destekleyici tedavidir.