Dr. Levent Altunay Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
  • 0 Yorum
  • 2019-11-12
  •  

İnmemiş Testis

İnmemiş testis, çocukluk çağında sık rastlanan bir problem olması nedeniyle çocuklarla ilgilenen hekimlerce iyi bilinmesi gereken bir durumdur. Tanının zamanında konması, tedavinin doğru ve uygun bir biçimde yapılması infertilite (kısırlık) ve malignensi (kansere dönüşme ihtimali) gibi ileri dönemde ortaya çıkacak sorunlardan hastayı korur. İnmemiş testis erkek çocuklarında en sık görülen doğumsal anomalilerden biri olup, zamanında doğan erkek bebeklerde %2-9 oranında görülür. Bu oran 1 yaşını tamamlayan çocuklarda %0,8-1,0 olarak bildirilmektedir. Bu vakalarının %35-43’ü doğumdan sonraki ilk 3-6 aylık süre içinde kendiliğinden inebilmektedir. Ancak bu vakaların %22’ sinde tekrar geliştiği rapor edilmiştir.

            Risk faktörleri

            Prematürite (%33), düşük doğum ağırlığı (1500 gram ve altında doğan erkek çocuklarda görülme sıklığı %60-70’ leri bulmaktadır), intauterin gelişme geriliği, plasental faktörler, endokrin (hormonal) bozukluklar, gebelik şekeri, sigara

            İnmemiş testis olan erkek çocukta eğer tedavi edilmediği takdirde ileride; İnfertilite (kısırlık), kanser gelişimi (nadiren), artmış torsiyon (testisin kendi etrafında dönmesi) riski, artmış travma riski olabilir.

İnmemiş testislerde hücresel değişiklikler 1. yıldan sonra başlamaktadır.

Görülme sıklığının doğum haftası ve kilosu ile yakın ilişkisi vardır.

            Tedavide

            Hormon tedavisi ve cerrahi tedavi uygulanmaktadır. 2 yaşından önce inmemiş testis mutlaka tedavi edilmelidir.

            Sonuç olarak çocuğunuzun yumurtalıklarını ara ara mutlaka kontrol edin, eğer ele gelmeyen bir yumurtalık varsa mutlaka çocuk doktorunuza müracat edin…